WELCOME TO HIMMAH NW's BLOG

Minggu, 29 April 2012

LAGU NW

MARS NAHDLATUL WATHAN

Kami benihan Nahdlatul Wathan yang setia
Mengorbankan jiwa membela Nusa dan Bangsa
Agar umat seluruh bersatu raga
Marilah kita hindarkan pengaruhnya setan durhaka

Teguhkan hati janganlah mundur
 Walau setapak kaki
Serta tulus ikhlas kepada Tuhan
Jangan tingggi karena puji

Mari kita lenyapkan
Agar Nahdlatul Wathan yang perwira
Hidup makmur serta jaya
Dalam aman sentosa 2X

TA’SIS NAHDLATUL WATHAN

Antiya pancor biladi
Antu’unwanul kamali
Kullumayya’tiki yauma
Zairon yalkon nawali
Yabani wathani yajiddu
Wasyharu tulallayali
Wathani ruhi fida’u
Lakimingkulli dholali
Ayyuhal Islamu syukro
Innakum ahlul ma’ali
Jarridul ‘izza li idro
Kilkamali wal ‘amali
Hadzihi madrosatul ‘iz
Ziwaun wanul kamali
Kullumallabbamu nadi
Hafala yahsyal wabaliNAHDLATAIN

Nahdlatul Wathan setia
Nahdlatul Banat sedia
Ngurasang batur si’ pidem
Nde’ ne ngese leat kelem 2x
Bangsaku pacu beguru
Kaumku sasak bejulu
Bangsaku nde’ ne bemudi
Pete sangu jelo mudi 2x
Ilmu agama berguna
Doe bande nde’ ne gune
Nde’ ne perlu bangsa-bangsa
Mun agama nde’ te raksa 2x
Mesti te syukur beribu
Ribu ribu ribu ribu
Kemamang po ne ara’
Tao’te nuntut agamante 2x
Dese pancor nde’ kulupa’
Budi bermi ngeno jue’
Tao’ku ngaji belajar
Bilang jelo ateng ku sabar2x
Madrasahku-madrasahku
Jari inangku amangku
Madrasahku mudahan de
Selamet belo umurde 2x

NAHDLATUL WATHAN

Syukur Alhmamdulillah Nahdlatul Wathan
Mempunyai banyak keistimewaan
Nahdlatul Wathan dari zaman ke zaman
Penuh rahasia serat kelebihan
Nahdlatul Wathan bergerak dibidang
Sosial dakwah serta pendidikan
Nahdltul Wathan tak mengutamakan
Pangkat dan kursi serta kedudukan
Nahdlatul Wathan aktif menjalankan
Amar ma’ruf serta nahi mungkar
Nahdltul Wathan dimana dan kapan
Sesuai dengan perkembangan zaman
Nahdlatul Wathan pemberantas kemiskinan
Kemunduran dan keterbelakangan
Nahdlatul Wathan tak mau ketinggalan
Disemua bidang dalam kebaikan
Nahdlatul Wathan aktif mendo’akan
Pemuka agama bangsa negara
Mendo’akan negara Indonesia
Subur aman adil makmur merata

BAPAK MAULANA

Siapa yang cinta bapak Maulana
Ikhlaskan hati hidup mati bersama
Apapun coba tegakkan jiwa
Tetap bersama demi iman dan taqwa 2X
Jangalah karena senyum manisnya dunia
Sehingga lupa guru ibu bapaknya
Jangan na”da terpaksa memilih dunia
Jangan sampai ayahda di buat boneka 2X
Oh karena dunia membuang guru ibu bapak
Oh karena dunia orang melelang iman taqwanya
Hati-hatilah tipuan dunia
Ingatlah dunia bangkai semata-mata 2X

MARS HAMZANWADI

Bapak kiyai HAMZANWADI tercinta
Al-Ulama’ paling banyak berjasa
Pada Agama Serta Nusa Bangsa
Siang dan malam mempertahankan agama
Serta membina, iman dan taqwa
Jiwa besar, lapang dada
Tekun sabar, ikhlas hati
Wajahnya tenang dan beseri
Dalam menghadapi cobaan rintangan Caci dan cerca 2X
Berhati baja pantang mundur ke belakang
Maju ke depan pantang menyerah………
Tak goyah karena gelombang
Tak rebah karena angin topan
Nahkoda kapal tetap tenang
Berlayar ke pulau seberang
Hidup HAMZANWADI tersayang
Putra rinjani selaparang 2X

SURAT WAQI’AH

Baca olehmu surat waqi’ah
Tilawahnya jangan kau ubah
Rauhun raihanun jangan dipisah
Seperti ayat dalam waqi’ah
Ikutilah fatwanya ulama’
Yang selalu berdasarkan syara’
Jangan ikut omongan juhala’
Cerita mimpi hayalnya banyak
Sekarang banyak dongeng ajaib
Diceritakan oleh si kadzib
Sehingga orang banyak ta’ajjub
Padahal itu omongan kidzib
Mata gunakan untuk melihat
Telinga mendengarkan nasihat
Cernakkan dengan otak yang sehat
Bibir janganlah untuk mengumpat
Pancor bermi lahir HAMZANWADI
NWDI serta NBDI
Ini bukan hayal bukan mimpi
Jangan tinggalkan barokah suci
Tuan guru bajang pewaris nyata
Ilmu serat barokah datuknya
Coba saksikan kalau berfatwa
Sopan santun berbudi bahasa
Mengadu domba membuat fitnah
Ulah iblis alaih laknatulloh
Jangan ikuti lantaran upah
Kursi dan harta melimpah ruah

SAKIT JAHIL

Sakit jahil nde’ narak oatne
Selainan si’ te beguru nagji
Semeton jari si’ masih sakit
Te pade beroat le’ Nahdlatul Wathan
Agen teselamet era’ le’ akhirat
Te pade beroat le’ nahdlatul banat
Agen teselamet era’ le’ akhirat

Pade nagaji le’ nahdlatul wathan
Pade nagaji le’ nahdlatul banat
Bilang jelo nde’ te mele telat 2x

Rumu diri’te sampung masih sehat 2x
Tebeguru ngaji le’ nahdlatul wathan
Agen nde’ te nyesel era’ le’ akhirat
Tebeguru ngaji le’ nahdlatul banat
Agen nde’ te nyesel era’ le’ akhirat